thỏa thuận hợp tác nhằm “thúc đẩy môi trường phát triển thuận lợi cho các tổ chức xã hội việt nam”

Năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững MSD và Viện Lãnh đạo học và Chính sách công (ViLEAP) thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (NPA) ký kết thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ mảng chương trình Truyền cảm hứng CSOs – mảng “Thúc đẩy … Continued

[TOẠ ĐÀM] MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN THUẬN LỢI CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC – GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT VỀ HỘI

Theo khoản 6 Điều 13 của dự thảo Luật về hội (16/9/2016), sáng lập viên phải “từ đủ 18 tuổi trở lên”. Như vậy, dự thảo chưa đảm bảo quyền lập hội – một quyền chính đáng của hơn 30 triệu người Việt Namchiếm hơn 30% dân số Việt Nam. Trong khi quyền này đã … Continued

(CSO PA) Chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy sự tham gia của TCXH trong quá trình đóng góp xây dựng chính sách

Họp tham vấn xây dựng chiến lược vận động chính sách cho CSA Việt Nam/CSO-TAI giai đoạn 2015 – 2016” – Đây là lần đầu tiên chương trình họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến thông qua internet với sự tham gia của gần 30 đại biểu trên khắp cả nước.

Hội thảo đối thoại “Sự tham gia của các TCXH trong quá trình xây dựng chính sách”

Ngày 06.01.2014, Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) tổ chức buổi Đối thoại “Sự tham gia của các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng chính sách”, phối hợp Liên minh Hành động vì sự phát triển các tổ chức xã hội Việt Nam (CSA Việt Nam). Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực vận động chính sách cho các tổ chức xã hội Việt Nam” do Quỹ dân chủ Liên hợp quốc (UNDEF) tài trợ.