Giải thưởng NGO Việt Nam 2014 – Chương trình bình chọn online “Tổ chức truyền cảm hứng”

Giải thưởng NGO Việt Nam 2014 lần đầu tiên được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển Bền vững (MSD) phối hợp với Liên minh Nguồn lực (The Resource Alliance), được tài trợ bởi Quỹ RockerFeller, đồng tài trợ bởi Cơ quan Viện trợ Ailen (Irish Aid). Chương trình Giải thưởng nhằm mục đích nâng cao năng lực và thúc đẩy, tôn vinh các tổ chức xã hội thực hành tốt về Minh bạch, Trách nhiệm Giải trình và Huy động nguồn lực.

[Thư mời] Tập huấn phát triển tổ chức minh bạch và giải trình (Tp.HCM)

Nhằm mục đích nâng cao năng lực cho các tổ chức về Quản trị và thực hành tốt Minh bạch và Trách nhiệm giải trình, MSD tổ chức khoá tập huấn về “Phát triển tổ chức Minh bạch và Giải trình” cho các tổ chức xã hội Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh bởi những người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phát triển tổ chức. Chúng tôi kính mời Quý tổ chức cử đại biểu tham dự.

[Thư mời] Tập huấn phát triển tổ chức minh bạch và giải trình (Huế)

Nhằm mục đích nâng cao năng lực cho các tổ chức về Quản trị và thực hành tốt Minh bạch và Trách nhiệm giải trình, MSD tổ chức khoá tập huấn về “Phát triển tổ chức Minh bạch và Giải trình” cho các tổ chức xã hội Việt Nam tại Huế và Hồ Chí Minh bởi những người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phát triển tổ chức. Chúng tôi kính mời Quý tổ chức cử đại biểu tham dự.