[Thư mời] Tập huấn phát triển tổ chức minh bạch và TNGT

Nhằm mục đích nâng cao năng lực cho các tổ chức về Quản trị và thực hành tốt Minh bạch và Trách nhiệm giải trình, MSD tổ chức khoá tập huấn về “Phát triển tổ chức Minh bạch và Giải trình” cho các tổ chức xã hội Việt Nam tại Hà Nội. Chúng tôi kính mời Quý tổ chức cử đại biểu tham dự.

[Thư mời] Tập huấn phát triển tổ chức minh bạch và giải trình

Nhằm mục đích nâng cao năng lực cho các tổ chức về Quản trị và thực hành tốt Minh bạch và Trách nhiệm giải trình, MSD tổ chức khoá tập huấn về “Phát triển tổ chức Minh bạch và Giải trình” cho các TCXH Việt Nam tại Huế bởi những người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phát triển tổ chức.

Hội thảo giới thiệu TAP Code và đối thoại minh bạch thông tin trong chính sách

Hà Nội. Sáng ngày 2.7.2014, hơn 120 đại biểu đến từ nhà nước, các cơ quan tài trợ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội và truyền thông đã tham gia Hội thảo “Giới thiệu Bộ Nguyên tắc thực hành Minh bạch và Trách nhiệm giải trình và đối thoại Minh bạch thông tin chính sách” do MSD phối hợp cùng CSA Việt Nam tổ chức. Sự kiện do Cơ quan viện trợ Ailen (Irish Aid) tài trợ.

[Thư mời] Hội thảo giới thiệu TAP Code và đối thoại minh bạch thông tin trong chính sách

MSD phối hợp với CSA Việt Nam và CSO-TAI kính mời Quý đại biểu tham dự Hội thảo quốc gia “Giới thiệu Bộ nguyên tắc thực hành tốt minh bạch và trách nhiệm giải trình (TAP Code) và hệ thống đánh giá chứng nhận thực hành tốt Minh bạch và trách nhiệm giải trình (TAP Cert) – Đối thoại về Minh bạch thông tin chính sách”.

Giải thưởng NGO VIệt Nam 2014 – Lễ trao giải

Lễ trao giải là sự kiện tổng kết Chương trình giải thưởng NGO Việt Nam 2014 sau 8 tháng triển khai, tôn vinh các tổ chức thắng giải, trưng bày 12 mô hình các tổ chức xuất sắc nhất với các hiệu quảhoạt động vì cộng đồng và phát triển bền vững. Đây cũng là cơ hội để các tổ chức xã hội quảng bá, chia sẻ và kết nối với các bên liên quan.