[Thư mời] Hội thảo Xây dựng năng lực thuộc chương trình Giải thưởng NGO Việt Nam 2014

Tiếp theo lễ khởi động của chương trình Giải thưởng NGO Việt Nam 2014 Về thực hành tốt minh bạch, giải trình và huy động nguồn lực, Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) xin trân trọng kính mời Quý tổ chức đạt đủ điều kiện và có ý định tham dự giải thưởng tham gia .

Lễ khởi động chương trình Giải thưởng NGO Việt Nam 2014 về Thực hành tốt Minh bạch Giải trình và Huy động nguồn lực

Ngày 8.11.2013, tại Hà Nội và ngày 15.11.2013, tại TP Hồ Chí Minh, buổi lễ phát động và giới thiệu chương trình Giải thưởng NGO Việt Nam 2014 đã chính thức ra mắt. Đây là bước đầu tiên trong tiến trình của Giải thưởng NGO Việt Nam 2014.

[Thư mời] dự Lễ phát động và giới thiệu chương trình Giải thưởng NGO Việt Nam 2014

Chương trình Giải thưởng NGO Việt Nam 2014 cho các tổ chức thực hành tốt Minh bạch, Trách nhiệm giải trình và huy động nguồn lực đã chính thức khởi động. Chương trình do MSD phối hợp với Liên Minh Nguồn lực Anh (The Resource Alliance) thực hiện, với sự tài trợ của Quỹ Rockefeller và Irish Aid.

Hội thảo sáng kiến của CSOs thúc đẩy Minh bạch và Trách nhiệm giải trình – CSO TAI

Ngày 27.8.2013 tại Hà Nội, MSD tổ chức hội thảo “Sáng kiến của các tổ chức xã hội (CSOs) về thúc đẩy Minh bạch và Trách nhiệm giải trình”. Tham dự hội thảo có gần 100 đại biểu, đại diện cho một số cơ quan nhà nước (Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Văn phòng Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội..), nhà tài trợ (Irish Aid, USAID, CIDA, TAF, PARAFF…), các tổ chức xã hội Việt Nam và quốc tế, các chuyên gia nghiên cứu và các cơ quan truyền thông, v.v…