Hội thảo tham vấn Xây dựng TAP Code và TAP Cert cho CSOs

Ngày 20.03.2014, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và phát triển bền vững (MSD) tổ chức hội thảo “Tham vấn Xây dựng Bộ nguyên tắc thực hành tốt Minh bạch và trách nhiệm giải trình (TAP Code) và hệ thống đánh giá chứng nhận thực hành tốt Minh bạch và trách nhiệm giải … Continued

Giải thưởng NGO Việt Nam – Danh sách các tổ chức vào vòng tư vấn và đánh giá thực địa

Kính gửi Quý tổ chức,   Chương trình Giải thưởng NGO Việt Nam 2014 về thực hành tốt Minh bạch, Trách nhiệm giải trình và Huy động nguồn lực đã đi qua 1/3 chặng đường chấm giải. Hiện tại, sau 1 tháng làm việc tích cực, Ban thẩm định chương trình Giải thưởng NGO Việt … Continued

Hội thảo tập huấn Quản trị hiệu quả tổ chức phi chính phủ Việt Nam theo hướng MBGT

Ngày 3-4.12.2013, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) tổ chức “Hội thảo tập huấn Quản trị tổ chức phi chính phủ hiệu quả theo hướng minh bạch và giải trình”. Điều phối viên là bà Nguyễn Phương Linh – Giám đốc MSD và bà Lê Hoài Thương – Quản lý CSO-DE của MSD. Đây là hội thảo thuộc khuôn khổ Chương trình Giải thưởng NGO Việt Nam 2014 về Thực hành tốt Minh bạch giải trình và Huy động nguồn lực, do MSD phối hợp với Liên Minh Nguồn Lực (RA) thực hiện và Cơ quan tài trợ Ai-len và Quỹ Rockefeller tài trợ.