Thư mời tham gia Hội thảo Đối tác Tổ chức Xã hội thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

Kính gửi Quý đại biểu, Được sự đồng ý của Giám đốc  Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Lãnh đạo học và chính sách công (ViLEAP) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD)  đồng tổ chức hội thảo với nội dung “Đối tác … Continued

Thư mời Tham dự Hội thảo Tập huấn: Vai trò và đóng góp của Tổ chức xã hội vào thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững – Đối tác CSOs vì sự phát triển bền vững

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO TẬP HUẤN VAI TRÒ VÀ ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀO THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỐI TÁC CSOs VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG   Kính gửi: Đại diện của tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) trân … Continued

Báo cáo nghiên cứu về môi trường thuận lợi cho các Tổ chức xã hội thực hiện mục tiêu SDGs

Trân trọng kính gửi Quý đối tác, Vào tháng 10 năm 2017, chính phủ Việt Nam đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia để thực hiện chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030, trong đó khẳng định vai trò của các tổ chức xã hội đóng góp vào việc thực hiện các mục … Continued

Hội thảo Thúc đẩy Quan hệ Viện trợ và Đối tác có trách nhiệm giải trình vì Hợp tác phát triển hiệu quả

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và thúc đẩy mối quan hệ đối tác công bằng và đoàn kết, ngày 29.11.2017, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy Quan hệ Viện trợ và Đối tác có trách … Continued

[THƯ MỜI] Hội thảo Thúc đẩy Quan hệ Viện trợ và Quan hệ Đối tác có trách nhiệm vì Hợp tác Phát triển hiệu quả

  Kính gửi Quý Tổ chức, Bối cảnh tài trợ đã có nhiều thay đổi cả về chất lượng và số lượng viện trợ, đối tác và phương thức hợp tác. Lần đầu tiên, CSO đã được công nhận là một thành tố độc lập trong quan hệ đối tác phát triển. Vai trò của … Continued