Sự kiện MSD Day

Ngày 06.05.2014, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và phát triển bền vững (MSD) tổ chức sự kiện MSD Day, nhằm kỷ niệm 5 năm hoạt động, giới thiệu chiến lược phát triển của MSD 2014 – 2018; tri ân các nhà tài trợ, cơ quan nhà nước, các đối tác và đồng nghiệp đã đang và sẽ đồng hành, hỗ trợ cho sự phát triển của MSD.