Thư mời tham gia Hội thảo Đối tác Tổ chức Xã hội thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

Kính gửi Quý đại biểu, Được sự đồng ý của Giám đốc  Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Lãnh đạo học và chính sách công (ViLEAP) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD)  đồng tổ chức hội thảo với nội dung “Đối tác … Continued

Thư mời Tham dự Hội thảo Tập huấn: Vai trò và đóng góp của Tổ chức xã hội vào thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững – Đối tác CSOs vì sự phát triển bền vững

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO TẬP HUẤN VAI TRÒ VÀ ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀO THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỐI TÁC CSOs VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG   Kính gửi: Đại diện của tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) trân … Continued

Chương trình Mở rộng vùng an toàn (Stretch the comfort zone)

Kính gửi Quý tổ chức, MSD trân trọng kính mời tổ chức cần hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia chương trình MỞ RỘNG VÙNG AN TOÀN (STRETCH THE COMFORT ZONE). Đây là một ý tưởng của MSD dành cho các tổ chức xã hội Việt Nam làm việc trong lĩnh vực trẻ em (làm về trẻ em/ làm việc với … Continued