MSD tuyển Chuyên gia Tư vấn cho Nghiên cứu về những định kiến giới trong thông điệp của Quảng cáo và Quyền trẻ em

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHO NGHIÊN CỨU VỀ NHỮNG ĐỊNH KIẾN GIỚI TRONG THÔNG ĐIỆP CỦA QUẢNG CÁO VÀ QUYỀN TRẺ EM Mã hoạt động: 1.5.1 Bối cảnh Việt Nam là nước đầu tiên của châu Á và nước thứ hai trên thế giới đã phê chuẩn công ước Quốc tế … Continued

Tài liệu thông tin #Ngừngđánhcon #Ngừngquátmắngcon #Cùngcontìmgiảipháp

MSD trân trọng giới thiệu tới các bậc phụ huynh tài liệu thông tin #Ngừngđánhcon #Ngừngquátmắngcon #Cùngcontìmgiảipháp. (Tải tài liệu tại đây) Tài liêu này nằm trong chiến dịch #NGỪNGĐÁNHCON #NGỪNGQUÁTMẮNGCON #CÙNGCONTÌMGIẢIPHÁP. Chiến dịch nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực các tổ chức xã hội trong quản trị quyền trẻ em” … Continued

Đối thoại: Lan tỏa Yêu thương – Chấm dứt những hình phạt thể chất và tinh thần & Thúc đẩy phương pháp kỷ luật không bạo lực

Ngày 22.12.2017, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tổ chức đối thoại “Lan tỏa Yêu thương – Chấm dứt những hình phạt thể chất và tinh thần & Thúc đẩy phương pháp kỷ luật không … Continued

Sự kiện Truyền thông ngoài trời: Lan tỏa yêu thương – Cùng sử dụng kỷ luật không bạo lực

CHƯƠNG TRÌNH (Dự kiến) SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG NGOÀI TRỜI LAN TOẢ YÊU THƯƠNG – CÙNG SỬ DỤNG KỶ LUẬT KHÔNG BẠO LỰC   Giới thiệu: Sự kiện truyền thông ngoài trời nằm trong Chiến dịch #Ngừngđánhcon #Ngừngquátmắngcon #Cùngcontìmgiảipháp, tập trung vào nâng cao nhận thức của cha mẹ, các bên liên quan và công … Continued