Đối thoại: Lan tỏa Yêu thương – Chấm dứt những hình phạt thể chất và tinh thần & Thúc đẩy phương pháp kỷ luật không bạo lực

Ngày 22.12.2017, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tổ chức đối thoại “Lan tỏa Yêu thương – Chấm dứt những hình phạt thể chất và tinh thần & Thúc đẩy phương pháp kỷ luật không … Continued

Sự kiện Truyền thông ngoài trời: Lan tỏa yêu thương – Cùng sử dụng kỷ luật không bạo lực

CHƯƠNG TRÌNH (Dự kiến) SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG NGOÀI TRỜI LAN TOẢ YÊU THƯƠNG – CÙNG SỬ DỤNG KỶ LUẬT KHÔNG BẠO LỰC   Giới thiệu: Sự kiện truyền thông ngoài trời nằm trong Chiến dịch #Ngừngđánhcon #Ngừngquátmắngcon #Cùngcontìmgiảipháp, tập trung vào nâng cao nhận thức của cha mẹ, các bên liên quan và công … Continued