Thư mời đăng ký tham gia tập huấn “Chấm dứt các hình thức trừng phạt thể chất, tinh thần & thúc đẩy giáo dục không bạo lực”

 THƯ MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN CHẤM DỨT CÁC HÌNH THỨC TRỪNG PHẠT THỂ CHẤT, TINH THẦN & THÚC ĐẨY GIÁO DỤC KHÔNG BẠO LỰC NĂM 2018   Kính gửi: Các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ đang làm việc tại các tổ chức xã hội, trường học và các cơ quan báo chí, … Continued

Thư mời đăng ký tham gia tập huấn “Không phân biệt đối xử và bình đẳng giới trong thực thi Quyền trẻ em”

THƯ MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG THỰC THI QUYỀN TRẺ EM   Kính gửi:    Đại diện các tổ chức xã hội Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em”, dưới sự … Continued

MSD tuyển dụng Tư vấn dịch và hiệu đính các bình luận chung của Công ước quốc tế về Quyền trẻ em

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU DỊCH VÀ HIỆU ĐÍNH CÁC BÌNH LUẬN CHUNG CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ QUYỀN TRẺ EM Mã hoạt động: 1.4.6 Bối cảnh: Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về quyền trẻ em (QTE) được Đại hội đồng LHQ thông qua vào ngày 20/11/1989, có hiệu lực từ ngày 02/9/1990, là … Continued

Thư mời tham gia Tập huấn cho các Tổ chức phi Chính phủ sử dụng mạng xã hội (Facebook) làm đòn bẩy cho phát triển

Kính gửi Quý Anh Chị, Anh/chị hay tổ chức anh/chị có tài khoản Facebook không? Anh/chị có biết hết các chức năng và sự “diệu kỳ” và cả “rắc rối”/ rủi ro của mạng xã hội? Làm thế nào để sử dụng mạng xã hội thông minh và an toàn? Là tổ chức xã hội, anh/chị … Continued