(HREP) Hội thảo dự án sửa đổi Luật Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em và sự tham gia của các TCXH

Ngày 1.11.2013, tại Hà Nội, Viện Dân số, Gia đình và Trẻ em, với sự tài trợ của Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) đã tổ chức hội thảo “Dự án sửa đổi luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và tham gia của các tổ chức xã hội”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực vận động và đóng góp xây dựng chính sách cho các tổ chức xã hội Việt Nam 2012 – 2014” của MSD do UNDEF tài trợ.

(HREP) MSD tổ chức tập huấn về hỗ trợ và bảo vệ trẻ em

Từ ngày 08/10/2013 đến ngày 12/10/2013, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) tổ chức hai khóa tập huấn về “Kiến thức và kỹ năng cơ bản hỗ trợ và bảo vệ trẻ bị xâm hại tình dục và lạm dụng chất gây nghiện” và “Xây dựng chính sách bảo vệ trẻ em trong tổ chức”. Đây là hai khóa tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “ Vì tương lai tươi sáng” do tổ chức NGO Fontana – Đan Mạch tài trợ.

(HREP) Hội thảo “Định hướng và huy động sự tham gia hành động vì trẻ em bị xâm hại tình dục và lạm dụng chất gây nghiện”

Ngày 07/10/2013, tại thành phố Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) tổ chức Hội thảo “Định hướng và huy động sự thamgia hành động vì trẻ em bị xâm hại tình dục và lạm dụng chất gây nghiện”. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Vì tương lai tươi sáng” do MSD phối hợp thực hiện cùng NGO Fontana – Đan Mạch.

ACDC tổ chức toạ đàm “Phát triển kinh tế cho phụ nữ khuyết tật”

Vào ngày 18 tháng 4 năm 2013- ngày người khuyết tật Việt Nam (18/04), Trung tâm ACDC đã tổ chức tọa đàm “Phát triển kinh tế cho phụ nữ khuyết tật, cơ hội và thách thức” cho Hội NKT Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động được ACDC thực hiện dưới sự hỗ trợ kinh phí từ dự án “ Nâng cao năng lực vận động và đóng góp xây dựng chính sách cho các tổ chức xã hội Việt Nam” do MSD chủ trì với sự tài trợ của Quỹ dân chủ Liên hợp quốc UNDEF..