(HREP) Hội thảo “Định hướng và huy động sự tham gia hành động vì trẻ em bị xâm hại tình dục và lạm dụng chất gây nghiện”

Ngày 07/10/2013, tại thành phố Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) tổ chức Hội thảo “Định hướng và huy động sự thamgia hành động vì trẻ em bị xâm hại tình dục và lạm dụng chất gây nghiện”. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Vì tương lai tươi sáng” do MSD phối hợp thực hiện cùng NGO Fontana – Đan Mạch.

ACDC tổ chức toạ đàm “Phát triển kinh tế cho phụ nữ khuyết tật”

Vào ngày 18 tháng 4 năm 2013- ngày người khuyết tật Việt Nam (18/04), Trung tâm ACDC đã tổ chức tọa đàm “Phát triển kinh tế cho phụ nữ khuyết tật, cơ hội và thách thức” cho Hội NKT Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động được ACDC thực hiện dưới sự hỗ trợ kinh phí từ dự án “ Nâng cao năng lực vận động và đóng góp xây dựng chính sách cho các tổ chức xã hội Việt Nam” do MSD chủ trì với sự tài trợ của Quỹ dân chủ Liên hợp quốc UNDEF..