[Góc tri thức] Tầm nhìn của tổ chức

MSD xin gửi tới Quý tổ chức tài liệu sưu tầm “Tầm nhìn của tổ chức” (Tải bản PDF của tài liệu tại đây)     TẦM NHÌN LÀ GÌ? Ngày nay, có tầm nhìn là một điều phải có trong quản lý tổ chức. Môi trường thay đổi, các tổ chức phải thường xuyên định hình … Continued