Bản tin hiệu quả phát triển cho các TCXH số 3/2015

Quý bạn đọc thân mến! Chào mừng quý bạn đọc đến với Bản tin Hiệu quả phát triển cho các tổ chức xã hội, số 03/2015 của Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD). Điểm nhấn trong Mục hiệu quả phát triển (CSO-DE) là khóa tập huấn “Lãnh đạo truyền … Continued