Cẩm nang tư vấn, phản biện đóng góp xây dựng chính sách của các TCXH Việt Nam

Cuốn “Cẩm nang tư vấn, phản biện đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã hội Việt Nam” do MSD biên soạn, trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu mô hình và xây dựng cẩm nang tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã … Continued