[CẨM NANG] Quản trị tổ chức

Bản đẩy đủ cuốn Cẩm nang Quản trị tổ chức có thể được download tại đây Quản trị tổ chức là một công việc đặt ra cho bất kỳ tổ chức nào nhằm đạt được mục tiêu và hiệu quả hoạt động. Đó là việc thiết kế và duy trì một môi trường làm việc … Continued

[Kỷ yếu tọa đàm] Môi trường pháp lý thuận lợi cho Hội và TCPCP tham gia đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước

ngày 02 tháng 3 năm 2016, Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) đã phối hợp với Liên minh hành động vì sự phát triển các tổ chức xã hội (CSA Vietnam) tổ chức toạ đàm “Môi trường pháp lý thuận lợi cho hội và tổ chức phi chính phủ đóng góp xây dựng đất nước”.