[CẨM NANG] Quản trị tổ chức

Bản đẩy đủ cuốn Cẩm nang Quản trị tổ chức có thể được download tại đây Quản trị tổ chức là một công việc đặt ra cho bất kỳ tổ chức nào nhằm đạt được mục tiêu và hiệu quả hoạt động. Đó là việc thiết kế và duy trì một môi trường làm việc … Continued

[Kỷ yếu tọa đàm] Môi trường pháp lý thuận lợi cho Hội và TCPCP tham gia đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước

ngày 02 tháng 3 năm 2016, Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) đã phối hợp với Liên minh hành động vì sự phát triển các tổ chức xã hội (CSA Vietnam) tổ chức toạ đàm “Môi trường pháp lý thuận lợi cho hội và tổ chức phi chính phủ đóng góp xây dựng đất nước”.

Sổ tay Hỗ trợ làm giấy tờ tùy thân cho trẻ em thanh thiếu niên đường phố

Chúng tôi hy vọng cuốn sách này là cơ sở để các tổ chức xã hội và nhân viên công tác xã hội hỗ trợ hiệu quả hơn cho trẻ em/ thanh thiếu niên đường phố thực hiện quyền có giấy tờ tuỳ thân, giúp các em hoà nhập và có cơ hội công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ công và các cơ hội bình đẳng trong cuộc sống.