Bộ công cụ Vận động Chính sách cho Môi trường phát triển thuận lợi cho các Tổ chức xã hội

Các bạn độc giả thân mến,

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) xin được trân trọng gửi tới Quý độc giả cuốn sách “Bộ công cụ Vận động chính sách – Hướng dẫn vận động chính sách vì môi trường phát triển thuận lợi cho các tổ chức xã hội”.

(Tải cuốn sách tại đây)

Mục đích của Bộ công cụ vận động này là gì?

  • Cung cấp các kiến thức và công cụ cho các tổ chức xã hội trong việc vận động chính sách vì môi trường phát triển thuận lợi cho các tổ chứ xã hội;
  • Thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm và thực hành vận động chính sách giữa các tổ chức xã hội và các bên liên quan

Chính vì thế, Bộ công cụ này được biên soạn chủ yếu cho các lãnh đạo và cán bộ vận động chính sách của các tổ chức xã hội, nhưng cũng hướng tới cung cấp kiến thức và sự chia sẻ hiểu biết chung của tất cả các bên liên quan đến việc xây dựng môi trường phát triển thuận lợi cho các tổ chức xã hội như những người ra quyết định chính sách, các cán bộ nhà nước, cán bộ các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cho cán bộ nhà nước, công tác xã hội và tất cả những người quan tâm.

Bộ công cụ được biên soạn dựa trên kết quả các nghiên cứu và đúc kết kinh nghiệm hoạt động chuyên môn và thực tiễn trong lĩnh vực hỗ trợ nâng cao năng lực cho các TCXH Việt Nam của các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững. Bộ công cụ cũng kế thừa các kiến thức trong ấn phẩm “Cẩm nang vận động chính sách cho các tổ chức xã hội” do cùng tác giả do Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững in ấn năm 2012 và một số các ấn phẩm liên quan đến VĐCS trên thế giới theo cách có thể áp dụng phù hợp vào Việt Nam.

Bộ công cụ được trình bày như thế nào?

Bộ công cụ được chia làm 3 phần:

  • PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI VIỆT NAM
  • PhẦn 2: VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH VÌ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN THUẬN LỢI CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI
  • PHẦN 3: CHIẾN LƯỢC VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH VÌ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN THUẬN LỢI CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bộ công cụ nên được sử dụng như thế nào?

Bộ công cụ nên được sử dụng một cách linh hoạt. Ngoài phần I và II cung cấp các kiến thức cơ bản cho các TCXH, phần III tập trung vào tiến trình, phương pháp, các công cụ để các tổ chức thực hành VĐCS. Các tổ chức nên linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp, công cụ phù hợp để thực hiện, tránh máy móc và đầu tư quá nhiều thời gian và công sức trong một khâu đoạn mà không đủ nguồn lực để thực hiện các bước tiếp theo.

Thay mặt Viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD), tôi xin gửi lời cảm ơn tới các tổ chức, cá nhân đã phối hợp, hỗ trợ và tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện Bộ công cụ. Xin cám ơn Quỹ Dân chủ Liên hợp quốc đã hỗ trợ nguồn lực cho Bộ công cụ. Chắc chắn, Bộ công cụ còn nhiều thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của Quý độc giả để Bộ công cụ được hoàn thiện hơn và được sử dụng rộng rãi hơn. Hy vọng đây sẽ là Bộ công cụ hữu ích và mang lại những trải nghiệm thực hành phong phú cho các tổ chức xã hội, thúc đẩy việc vận động chính sách cho môi trường phát triển thuận lợi cho các tổ chức xã hội Việt Nam.

 

Trân trọng,

ThS. Nguyễn Phương Linh

Quyền Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững