Báo cáo nghiên cứu về môi trường thuận lợi cho các Tổ chức xã hội thực hiện mục tiêu SDGs

Trân trọng kính gửi Quý đối tác,

Vào tháng 10 năm 2017, chính phủ Việt Nam đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia để thực hiện chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030, trong đó khẳng định vai trò của các tổ chức xã hội đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Đây là cơ hội để các tổ chức xã hội: (1) đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của đất nước; (2) kết nối và khẳng định vai trò trong mối quan hệ đối tác; (3) tăng cường năng lực và hình ảnh cộng đồng các tổ chức xã hội.

Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) phát triển nghiên cứu về môi trường thuận lợi cho các tổ chức xã hội tham gia thực hiện SDGs. Những ý kiến đóng góp của ông/bà trong khuôn khổ nghiên cứu này có ý nghĩa thiết thực nhằm thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của các tổ chức xã hội và các bên liên quan trong tiến trình cụ thể quá các mục tiêu SGDs, trong bối cảnh quốc gia, khu vực và quốc tế. 

Đây là báo cáo quan trọng làm bằng chứng cho các nỗ lực và các đóng góp của các tổ chức xã hội.

  1. Nhóm nghiên cứu của MSD mong Quý đối tác vui lòng cho biết ý kiến tại:https://goo.gl/forms/RDNrRYnr8pK1QRIQ2

Thời gian hoàn thành: trước ngày 10.4.2018

  1. Các cá nhân/tổ chức có mô hình hoặc câu chuyện liên quan đến đóng góp của tổ chức xã hội cho SDGs đề nghị liên hệ email: de.manager@msdvietnam.org hoặc điện thoại 01299292999 để chúng tôi liên hệ phỏng vấn.
  2. Nhóm nghiên cứu sẽ chia sẻ kết quả nghiên cứu bước đầu tại thành phố Hồ Chí Minh – dự kiến sáng ngày 19.4.2018, tại Đà Nẵng – dự kiến chiều ngày 20.4.2018 và tại  Hà Nội – dự kiến chiều ngày 23.4.2018, rất mong Quý đối tác ghi nhớ lịch và đăng ký tham gia tại: https://goo.gl/Qfz3db

Nhóm nghiên cứu xin trân trọng cám ơn ông (bà)!

Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) là một tổ chức khoa học công nghệ – tổ chức phi chính phủ Việt Nam. MSD nỗ lực hành động vì một môi trường phát triển thuận lợi cho sự phát triển của khối các tổ chức xã hội và thúc đẩy việc thực hiện quyền của các nhóm cộng đồng bị lề hoá và dễ bị tổn thương, đặc biệt là nhóm trẻ em, thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật.

— 

Liên hệ: 

Nhóm nghiên cứu: Nguyễn Toàn Thịnh 

Email: de.manager@msdvietnam.org – ĐT: 01299292999

Website: http://msdvietnam.org

Địa chỉ văn phòng: Phòng 501, Số 22/42 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa

Hà Nội, Việt Nam